Nešto smrdi na Bikarcu, mobilizacija zbog dolaska predsjednika Vlade

Nešto smrdi na Bikarcu, mobilizacija zbog dolaska predsjednika Vlade

Zanimljivo je bilo gledati radnike Čistoće (Zelenog grada) i Bikarca koji uljepšavaju okoliš oko Regionalnog centra za zbrinjavanje otpada na Bikarcu ususret posjetu Andreja Plenkovića Šibensko-kninskoj županiji i tom lokalitetu. Naime, stotine najlonskih vrećica mjesecima „uljepšavaju“ vegetaciju oko Bikarca, a jučer kao da je konačno završilo božićno vrijeme pa se raskićuju borići.

Nedopustivo je da nakon ulaganja od nekoliko stotina milijuna kuna i milijuna kuna koje svake godine izdvajaju građani Šibensko-kninske županije za zbrinjavanje otpada još uvijek imamo svega 7% otpada koji se reciklira odnosno ponovno koristi. Bitno je naglasiti da te stotine milijuna kuna koje su došle od EU su zapravo novac koji je Hrvatska uplatila toj istoj EU kroz članarinu odnosno to je također novac hrvatskih poreznih obveznika. Nedopustivo je da građani plaćaju prikupljanje otpada komunalnim poduzećima dok ta ista poduzeća za zbrinjavanje korisnog otpada opet plaćaju privatnim poduzetnicima koji taj isti otpad kao korisnu sirovinu prodaju na tržištu. Očito smo s obzirom na praksu zbrinjavanja otpada prebogato društvo.