Karitativna Republika Hrvatska

Hrvoje Zekanović Sabor

Karitativna Republika Hrvatska

Hrvatska bi se s obzirom na to kako se ponaša u nekim segmentima, mogla preimenovati u Karitativnu Republiku Hrvatsku, naime  razvrstano smeće iz Regionalnog centra za zbrinjavanje otpada Bikarac, jednog od najmodernijih u Hrvatskoj, odvozi se u Austriju te Austrijancima plaća što ga uzimaju, a oni nakon svega od njega “naprave energiju”. Hrvatska bi trebala imati zaokruženi sustav zbrinjavanja otpada, a to znači njegovu ponovnu upotrebu ako je to moguće.

„Mi njima platimo i damo im energent na koji se griju ili proizvode električnu energiju, oni rade ono što bismo mi mogli“.

Ako mogu Austrijanci mogu i Hrvati!

 

 

Ključne riječi:
,