Hrvati u BiH ne smiju biti siročad hrvatske politike

Hrvati BiH

Hrvati u BiH ne smiju biti siročad hrvatske politike

U Hrvatskom saboru se raspravljalo o  izvješću o provedbi Deklaracije o položaju hrvatskoga naroda u BiH.

Bez snažnog, zdravog hrvatskog nacionalnog korpusa u BiH Hrvatska je u velikom geostrateškom i sigurnosnom problemu. Najvažnije vanjskopolitičko pitanje Hrvatske treba biti pitanje hrvatskog naroda u BiH u čije se rješavanje Hrvatska mora uključiti svim svojim kapacitetima. Nikad se ne smije zaboraviti da osim što su Hrvati konstitutivan narod u BiH taj je prostor i povijesno hrvatski te je dijelio zajedničku povijest s našom Hrvatskom. Ne smije se zaboraviti da tamo žive pripadnici našeg, hrvatskog naroda i da geopolitički i strateški Hrvatska s BIH čini jedan prostor. Ne postoji država u svijetu koja treba biti predmet većeg interesa hrvatske politike od BiH. Hrvatsku će u svakom smislu biti nemoguće braniti ako Hrvati nestanu s ovog prostora.
Briga o Hrvatima u  BiH  se svela na humanitarnu pomoć, edukacije i protokole, a a položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini nikad nije bio lošiji. Riječ je o opstanku Hrvata u BiH, o prvorazrednom političkom problemu, o nepoštivanju Daytonskog sporazuma, Hrvata je sve manje, u kulturnoj, identitetskoj i ekonomskoj su krizi, a naše aktivnosti su se svele na jedno izvješće u godini dana.